ôѯϵķͼ,2. truy vấn thông qua trang web của chính phủ địa phương

3.1 truy vấn thông qua trang web bất động sản

Hiện nay, nhiều trang web bất động sản cung cấp các chức năng truy vấn của biểu đồ giá cả, chẳng hạn như liên kết, cư dân, vv. Chỉ cần nhập tên thành phố hoặc khu dân cư cụ thể của bạn, hệ thống sẽ tự động hiển thị biểu đồ giá cả trong khu vực, bạn có thể chọn một thời gian khác nhau để truy vấn, tìm hiểu các xu hướng và thay đổi.

2. truy vấn thông qua trang web của chính phủ địa phương

Một số trang web của chính phủ địa phương cũng cung cấp chức năng truy vấn cho biểu đồ giá nhà, chẳng hạn như quản lý bảo hiểm và nhà ở thượng hải, ủy ban nhà ở và xây dựng đô thị ở bắc kinh. Dữ liệu được truy vấn trên các trang web chính thức này có thẩm quyền hơn, và cũng có thể hiểu được các thông tin như chính sách và kế hoạch của khu vực.

3. truy vấn thông qua nền tảng dữ liệu bên thứ ba

Ngoài các trang web bất động sản và các trang web của chính phủ, có một số nền tảng dữ liệu bên thứ ba có thể cung cấp các truy vấn về biểu đồ giá cả, chẳng hạn như gengji.com, 58 đô thị, vv. Những nền tảng này có thể cung cấp phân tích và dự đoán dữ liệu tỉ mỉ hơn dựa trên nhu cầu của người dùng, giúp người dùng hiểu rõ hơn động lực của thị trường.

Tóm lại, tìm kiếm biểu đồ giá nhà trên mạng không phải là khó, chỉ cần chọn một trang web đáng tin cậy hoặc một nền tảng để nhập thông tin có liên quan. Trong khi đó, người mua nhà và nhà đầu tư cũng nên chú ý đến nhiều dữ liệu so sánh và phân tích để đưa ra quyết định chính xác hơn.